TEKNOLOJİK & DİJİTAL ALT YAPIMIZ

 

BT Altyapımız:

 • NARİN Gümrük, Bilgi Teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından takip ederek, hem donanımsal hem de yazılımsal alanda altyapısını güncellemek ve geliştirmek, iş süreçlerinin kesintisiz olarak sürekliliğini sağlamak amacı ile çalışmalarını yürütmektedir. Risk Skoru yüksek olan donanımlarımız için yedeklilik esası topolojisi kurulmuştur. Kullanılan donanımsal ürünlerin bakım anlaşmaları tanımlı tedarikçi kriterlerine uygun olarak seçilmiş firmalarla çözüm garantili servis sözleşmeleri yapılmıştır.
 • NARİN Gümrük’ün deprem, sel gibi doğal afet ve olağanüstü felaket durumlarında veri merkezine erişememe ve sistemlerin çalışamaması durumunda, hizmetlerine devam edebilmesi maksadı ile Olağanüstü Durum Merkezi; Mersin ve Çorlu Operasyon Merkezinde kurulmuştur.
 • Operasyon Merkezlerimiz ve Şubelerimizde İnternet altyapısında hat yedeklilikleri ME, RL, VDSL, ADSL ve 4,5 G kapasiteleri oranında sağlanmıştır. İnternet hatlarındaki olası kesintilerde sistem otomatik olarak yedek hattı devreye almaktadır.
 • Sunucu ve Kullanıcı tarafında kullanılan lisanslı yazılımlarda, etik lisanslama esas alınarak, buna uygun olarak iç ve dış denetim ile periyodik kontroller yapılmaktadır. Çözüm ortaklarımızla  her yıl düzenli olarak lisanslama kontrolleri ile envanter kontrolleri yapılmakta ve sertifikalandırılmaktadır.
 • 2013 yılından bu yana video konferans teknolojilerini proaktif şekilde kullanmaya başlayan şirketimiz düzenli olarak Operasyon Merkezleri ve Şubelerinde video konferans altyapısını kullanarak eğitim ve toplantıları yapmaktadır. 

Yazılım Geliştirme:

 • NARSİS Plus Online Portalımız, dış ticaret süreçleri ile ilgili tüm raporlamalarını esnek ve dinamik olarak sağlamaktadır. Bunun dışında müşterilerimizin kendi iş süreçlerine uygun olacak şekilde onlarca özel rapor tanımlanmıştır.
 • Yazılım Ekibimiz ve de Verimlilik Komitemiz tarafından geliştirilen ölçümleme programıyla, tüm iş süreçlerimiz ölçümlenmektedir.
 • Beyanname tescili öncesinde program içerisinde sistematik kontroller yapılmaktadır. Müşteri veya personel hatalarının daha aza indirilmesine yönelik sonradan kontrol mekanizması geliştirilerek süreçlere otomatik kontroller eklenmektedir.

Entegrasyon ve Dijital Süreçler:

Sağladığımız entegrasyon ile dosya açılışı ve faturalama süreçlerinde katma değersiz aktiviteler önlenmekte; hızlı bir iş akışı ve bilgilendirme sağlanmaktadır. Otomatik beyanname oluşturulmasına ve finansal verilerin aktarımına yönelik entegrasyonlar sağlanmaktadır

 • Dış Ticaret Operasyonunda; Yüklemesi yapılacak eşya bilgilerinin nakliyeciden tedarik edilmesi, ithalat ya da ihracat beyannamelerinin hazırlanması, maliyet ve beyanname verilerinin oluşturulması, detaylı fatura ve dekont verilerinin sağlanması, operasyonla ilgili raporlamaların sunulması gibi süreçlerinde tamamında  web servis, X, WSDL, XLS  entegrasyonları ile veri transferi  metotları kullanılmaktadır.
 • Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan tüm belgeler beyanname bazında taramaları yapılarak, NARSİS PLUS platformumuz E-Arşiv sistemine yüklenmektedir.
 • Yüksek hacimli, tekrarlanan yada veri entegrasyonu mümkün olmayan tüm iş süreçlerimizde teknolojiyi hızlı ve verimli şekilde kullanabilmek hedefi ile Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA) yapay zeka (Artificial Intelligence – AI)  projeleri devreye alınmıştır. Bu çalışmalar neticesinde süreçler daha hızlı ilerlemekte, verimliliği yüksek ve hatasız işlemler ile daha kaliteli hizmet sunabilmekteyiz.

CRM

Müşteri ilişkilerini yönetmek ve devamlılığını sağlamak, satış aktivitelerini takip etmek, aksiyon alabileceğimiz dataları üretmek amacıyla NARSİS PLUS ONLİNE PLATFORMumuzdaki CRM çözümlerinden faydalanıyoruz.

 

EVRİM

Dış ticaret ve gümrükleme operasyonlarının yönetilmesi ve kamu kurumları ile elektronik data transferinin sağlanması noktasında operasyonel süreçlerinde Evrim yazılım çözümlerinden faydalanıyoruz. Beklenti ve süreçlerimizin gelişimine uygun çalışmalar sağlıyoruz.

 

E-ARŞİV - ONLİNE TAKİP

Geliştirilmiş dijital arşiv ve doküman yönetimi ve online takip uygulamalarımızla bilginin ulaşılabilirliğini sağlıyoruz.


ENTEGRASYONLAR

EDI, XML, HTTP/HTTPS, FILE/FTP ve benzeri entegrasyon yöntemlerinde deneyimli ekibimiz ile müşterilerimiz, iş ortaklarımız ile ortak projelerde çalışıyoruz. Paydaşlarımıza 7/24 destek sağlıyoruz.

 

Süreçlerimizi ve sistemlerimizi sizin kontrolünüze açıyoruz

 • Beyannamenizin durumlarını anlık olarak internet ortamında takip edilebilirsiniz, otomatik raporlar alabilirsiniz
 • E-arşivimizde beyanname ile ilgili tüm evraklara ulaşabilirsiniz
 • Size özel raporlar ile beyannamelerinizin işlem adımlarını ve beyanname bilgilerini ve maliyetlerinizi paylaşabiliriz
 • Süreçlerinizde performans hedeflerinin takibini ve raporlanmasını sağlıyoruz,

Verimlilik

 • Elektronik veri transferi yoluyla sistemler arasında beyanname ve statü bilgilerini aktararak hız ve standartlaşma
 • Sistem entegrasyonu ile adınıza yapılan tüm ödeme kayıtlarını elektronik ortamda aktarıyoruz. Ön muhasebe süreciniz kısalıyor, maliyetlerinizi takip imkanınız kolaylaşıyor
 • BT sistemlerimizde kontroller ile standartlaşma ve hataların önlenmesini amaçlıyoruz