NARİN’DE KARİYER

 

NARİN olarak başarımızın, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımıza bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, inovasyon kültürünü destekleyerek en yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı yaratmak amacıyla insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz.

 

NARİN’de insan kaynakları yönetiminin temel amacı; değerlerimizi paylaşan doğru yeteneği NARİN’e kazandırmak, bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak, çalışanları için kariyer olanakları oluşturup geliştirmektir.

 

NARİN’in sahip olduğu değerler ve kurum kültürü doğrultusunda; işe alımdan yetenek yönetimine, kariyer hareketlerinden eğitim ve gelişim programlarına tüm İK süreçleri herhangi bir ayrım yapılmadan ve ayrıcalık tanınmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler, çalışan potansiyeli ve mevcut performans dikkate alınarak yönetilmekte, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan araçlar kullanılarak değerlendirilmektedir.

 

NARİN’in bir parçası olmak için, açık pozisyonlarımıza ‘NARİN. Kariyerim’ adresi üzerinden ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.