NARİN VERİMLİLİK KOMİTESİ


Her zaman daha iyinin hedeflenerek sürdürülebilir verimliliğin sağlanması konusunda görüş ve projeler oluşturmak.

NARİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ


KVKK ve Yönetmelik uyarınca kişisel veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli aksiyonların alınması amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla NARİN Gümrük Müşavirliği /Şirket”) nezdinde bir Kişisel Verileri Koruma Komitesi (“Komite”) kurulmuştur.

NARİN SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ


16.12.2022 tarihinde NARİN’in sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi, bu sorumlulukları yerine getirirken şirket çalışanlarının liderlik gelişimine katkı sağlamak ve de sosyal sorumluluk konusunda projeler ve fikirler geliştirmek üzere kurulmuştur.

NARİN KADIN KOMİTESİ


Kadın liderliği konusunda projeler ve fikirler geliştirmek üzere 02.12.2022 tarihinde hayata geçmiştir.

NARİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KULÜBÜ


Kulübün görev ve sorumlulukları, şirkette yapılacak her türlü kültür ve sanat türü etkinlik için öneri ve danışma işlerini yürütmek, bu etkinliklere canlılık kazandırmak amacıyla departmanlar ve çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek, tüm etkinliklerin birbirlerini destekleyecek şekilde planlanarak mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

NARİN ŞEFFAFLIK VE ETİK KOMİTESİ


NARİN Gümrük Müşavirliği bünyesinde birimler ve kişiler arası ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla Şeffaflık ve Etik Komitesi'nin görevlerini ve çalışma şeklini ve Yönetim Kurulu'nun bu görevleri "Şeffaflık ve Etik Komitesi"ne devrini düzenler.

SPOR VE HOBİ KULÜBÜ


Spor yapan ve hobileri olan çalışanlarımızın arasındaki dostlukların gelişmesi, bu konulara ilgisi olmayan çalışanlarımızı da bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenlemek.