TEŞVİK TAKİBİ

Teşvik takibi işlemleri kapsamında, ihracatçı firmalarımıza avantaj sağlayan uygulamalar ve mevzuat hükümleri hakkında danışmanlık sağlayarak, ilgili belgelerin süresi içinde alınması ve kapatılması gibi işlemleri takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz bünyemizde. Bu kapsamda en sık kullanılan teşvikler:

  • Dahilde İşleme Rejimi
  • Hariçte İşleme Rejimi
  • Yatırım Teşvik Belgesi
  • Yatırım Teşvik-Leasingli İşlemler