TARIM VE GIDA GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Zirai karantina müdürlükleri ve Tarım İl Müdürlüklerindeki ilgili birimlerde iş takibi,

Tarım Bilgi Sistemi kayıt ve işlemleri,

GGBS kayıt ve işlemleri,

İthalatı yapılacak gıda ve gıda ile temas eden ürünler ve yem ve yem bitkileri, veterinerlik işlemlerine tabi hayvansal kökenli ürünlerin ithalatı işlemlerinde  başvuru, numune alma, analiz işlemleri takibi, sonuçlandırılması

ihracat işlemlerinde Bitki Sağlık Sertifikası, Gıda Güvenlik Sertifikası, Veteriner Sağlık Sertifikası evraklarının temini