SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

Serbest Bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük dışında sayılan,

  • Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı,
  • Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı,
  • Fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

 

Ülkemizin ekonomik gelişiminde, yatırımın ve üretimin en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde yönlendirilmesi amacıyla üzerinde önemle durulan Serbest Bölge uygulaması, Ticaret Bakanlığı uhdesinde, temel olarak 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu kanun ve ilgili mevzuat dahilinde, Serbest Bölgede faaliyet gösteren müşterilerimizin işlemlerini ilgili departmanımız vasıtasıyla yönetmekteyiz.